• Xếp theo:
Mua bán sỉ bao tử cá

Mua bán sỉ bao tử cá

MГЈ SP: 49356

85,000Д�
100,000�
Bỏ sỉ bao tử cá basa

Bỏ sỉ bao tử cá basa

MГЈ SP: 49355

85,000Д�
107,000�
Mua bán sỉ Cá Cơm Than

Mua bán sỉ Cá Cơm Than

MГЈ SP: 49276

55,000Д�
61,000�
Mua bán sỉ file cá hồi nauy

Mua bán sỉ file cá hồi nauy

MГЈ SP: 49203

450,000Д�
555,000�
Mua bán sỉ cá hồi nhập khẩu

Mua bán sỉ cá hồi nhập khẩu

MГЈ SP: 49202

315,000Д�
375,000�
Mua bán sỉ cá tầm

Mua bán sỉ cá tầm

MГЈ SP: 49184

Giá: Liên h�
Mua bán sỉ Cá trứng nhập khẩu đông lạnh túi 200g

Mua bán sỉ Cá trứng nhập khẩu đông lạnh túi 200g

MГЈ SP: 48987

36,000Д�
45,000�
Mua bán sỉ Cá nục đông lạnh túi 500g

Mua bán sỉ Cá nục đông lạnh túi 500g

MГЈ SP: 48986

38,000Д�
44,000�
Mua bán sỉ Cá trích nhập khẩu đông lạnh túi 500g

Mua bán sỉ Cá trích nhập khẩu đông lạnh túi 500g

MГЈ SP: 48985

32,000Д�
37,000�
mua bán sỉ Cá thu đao đông lạnh túi 500g

mua bán sỉ Cá thu đao đông lạnh túi 500g

MГЈ SP: 48984

62,000Д�
74,000�
Sỉ Cá hồi đông lạnh túi 300g

Sỉ Cá hồi đông lạnh túi 300g

MГЈ SP: 48983

110,000Д�
135,000�
sỉ Đầu cá hồi tươi đông lạnh túi 500g

sỉ Đầu cá hồi tươi đông lạnh túi 500g

MГЈ SP: 48982

32,000Д�
36,000�
Cá saba đông lạnh túi 400g

Cá saba đông lạnh túi 400g

MГЈ SP: 48981

26,000Д�
31,000�
Chả Cá Hấp pmc

Chả Cá Hấp pmc

MГЈ SP: 48969

70,000Д�
86,000�
Chả Cá Chiên bmc

Chả Cá Chiên bmc

MГЈ SP: 48968

70,000Д�
88,000�
Sỉ chả cá nha trang

Sỉ chả cá nha trang

MГЈ SP: 48967

Giá: Liên h�
Basa không đầu giá sỉ tphcm

Basa không đầu giá sỉ tphcm

MГЈ SP: 48904

40,000Д�
45,000�
Bao tử basa giá sì tphcm

Bao tử basa giá sì tphcm

MГЈ SP: 48903

67,000Д�
83,000�
Cá biển tươi sạch giá sỉ

Cá biển tươi sạch giá sỉ

MГЈ SP: 48901

100,000Д�
120,000�
Mua bán sỉ cá nục tphcm

Mua bán sỉ cá nục tphcm

MГЈ SP: 48896

50,000Д�
58,000�
Mua bán cá hú giá sỉ tphcm

Mua bán cá hú giá sỉ tphcm

MГЈ SP: 48877

54,000Д�
67,000�
Mua Bán cá chim trắng giá sỉ tphcm

Mua Bán cá chim trắng giá sỉ tphcm

MГЈ SP: 48769

270,000Д�
321,000�
Mua bán sỉ Cá thát lát tphcm

Mua bán sỉ Cá thát lát tphcm

MГЈ SP: 48766

Giá: Liên h�
Mua bán Cá trích sỉ tphcm

Mua bán Cá trích sỉ tphcm

MГЈ SP: 48765

Giá: Liên h�
Mua bán Cá chép sỉ tphcm

Mua bán Cá chép sỉ tphcm

MГЈ SP: 48764

Giá: Liên h�
Giá cá Hú bao nhiêu 1kg 2021

Giá cá Hú bao nhiêu 1kg 2021

MГЈ SP: 48733

40,000Д�
44,000�
Cung cấp Mua bán sỉ cá lóc đồng tại tphcm

Cung cấp Mua bán sỉ cá lóc đồng tại tphcm

MГЈ SP: 48732

Giá: Liên h�
Cung cấp sỉ cá diêu hồng tphcm

Cung cấp sỉ cá diêu hồng tphcm

MГЈ SP: 48727

58,000Д�
64,000�
Bán Cá Khoai

Bán Cá Khoai

MГЈ SP: 48716

160,000Д�
190,000�
Bán Cá tai Tượng

Bán Cá tai Tượng

MГЈ SP: 48610

Giá: Liên h�
Cá Mú Đỏ (Kg)

Cá Mú Đỏ (Kg)

MГЈ SP: 48548

760,000Д�
853,000�
Cá Mú Trân Châu Sống ( kg )

Cá Mú Trân Châu Sống ( kg )

MГЈ SP: 48547

550,000Д�
670,000�
Cá Tầm Sống (kg )

Cá Tầm Sống (kg )

MГЈ SP: 48546

522,000Д�
614,000�
Cá Dứa 1 Nắng (Kg)

Cá Dứa 1 Nắng (Kg)

MГЈ SP: 48545

246,000Д�
286,000�
Cá Lưỡi Trâu 1 Nắng (Kg)

Cá Lưỡi Trâu 1 Nắng (Kg)

MГЈ SP: 48543

110,000Д�
139,000�
Cá Đổng Tươi (kg)

Cá Đổng Tươi (kg)

MГЈ SP: 48542

95,000Д�
118,000�
Cá Bóng Đục (Kg)

Cá Bóng Đục (Kg)

MГЈ SP: 48541

115,000Д�
135,000�
Cá Nục Nhỏ Làm Sạch (Kg)

Cá Nục Nhỏ Làm Sạch (Kg)

MГЈ SP: 48540

49,500Д�
56,000�
Cá Chỉ Vàng Tươi (Kg)

Cá Chỉ Vàng Tươi (Kg)

MГЈ SP: 48539

70,000Д�
85,000�
Cá chim trắng (kg)

Cá chim trắng (kg)

MГЈ SP: 48538

320,000Д�
363,000�
 Tìm kiếm
 Link08.77.99.00.55

Back to top