• Xếp theo:
Phân Phối Sỉ Tôm Sú PD Hấp

Phân Phối Sỉ Tôm Sú PD Hấp

MГЈ SP: 49008

200,000Д�
229,000�
Tôm Sú Sống ( 30 - 35 con )

Tôm Sú Sống ( 30 - 35 con )

MГЈ SP: 48553

250,000Д�
280,000�
Tôm Thẻ Tươi ( 41 - 50 con )

Tôm Thẻ Tươi ( 41 - 50 con )

MГЈ SP: 48552

185,000Д�
217,000�
Tôm tít (kg)

Tôm tít (kg)

MГЈ SP: 48537

1,390,000Д�
1,635,000�
Tôm Càng Xanh Sống (10-12con)

Tôm Càng Xanh Sống (10-12con)

MГЈ SP: 48530

440,000Д�
511,000�
Tôm Hùm Alaska Sống ~500g/con

Tôm Hùm Alaska Sống ~500g/con

MГЈ SP: 48528

525,000Д�
617,000�
 Tìm kiếm
 Link08.77.99.00.55

Back to top