• Xếp theo:
Gan gà giá rẻ

Gan gà giá rẻ

MГЈ SP: 49357

15,000Д
17,000в
đùi góc tư trung giá rẻ

đùi góc tư trung giá rẻ

MГЈ SP: 49311

39,000Д
47,000в
Đùi gà góc tư nhập khẩu túi 500g (2-4 đùi)

Đùi gà góc tư nhập khẩu túi 500g (2-4 đùi)

MГЈ SP: 49309

38,000Д
48,000в
Đùi gà góc tư CP khay 500g

Đùi gà góc tư CP khay 500g

MГЈ SP: 49308

39,000Д
48,000в
Phi lê gà không da

Phi lê gà không da

MГЈ SP: 49301

58,000Д
67,000в
1/7 Ức gà phi lê có da túi 1kg (2-4 miếng)

1/7 Ức gà phi lê có da túi 1kg (2-4 miếng)

MГЈ SP: 49299

40,000Д
48,000в
Xương Gà Nguyên Con (Đông Lạnh) - 1000g

Xương Gà Nguyên Con (Đông Lạnh) - 1000g

MГЈ SP: 49298

GiГЎ: LiГЄn hб
Ức Gà Phile (Đông Lạnh) - 500g

Ức Gà Phile (Đông Lạnh) - 500g

MГЈ SP: 49297

GiГЎ: LiГЄn hб
Sụn Gà CP -1kg

Sụn Gà CP -1kg

MГЈ SP: 49296

GiГЎ: LiГЄn hб
Mề Gà CP - 500g

Mề Gà CP - 500g

MГЈ SP: 49295

GiГЎ: LiГЄn hб
Má Đùi Gà CP -500g

Má Đùi Gà CP -500g

MГЈ SP: 49294

GiГЎ: LiГЄn hб
Má Đùi Gà CP -1kg

Má Đùi Gà CP -1kg

MГЈ SP: 49293

GiГЎ: LiГЄn hб
Gà Nguyên Con Làm Sạch CP-Đông Lạnh

Gà Nguyên Con Làm Sạch CP-Đông Lạnh

MГЈ SP: 49292

GiГЎ: LiГЄn hб
Đùi Tỏi Gà CP - 500g

Đùi Tỏi Gà CP - 500g

MГЈ SP: 49291

GiГЎ: LiГЄn hб
Đùi Gà Tỏi CP (Đông Lạnh) - 500g

Đùi Gà Tỏi CP (Đông Lạnh) - 500g

MГЈ SP: 49290

GiГЎ: LiГЄn hб
Đùi Gà Tháo Khớp Rút Xương CP - 1kg

Đùi Gà Tháo Khớp Rút Xương CP - 1kg

MГЈ SP: 49289

GiГЎ: LiГЄn hб
Đùi Gà Tháo Khớp CP (Đông Lạnh) - 500g

Đùi Gà Tháo Khớp CP (Đông Lạnh) - 500g

MГЈ SP: 49288

GiГЎ: LiГЄn hб
Đùi Gà Góc Tư CP (Đông Lạnh) - 500g

Đùi Gà Góc Tư CP (Đông Lạnh) - 500g

MГЈ SP: 49287

GiГЎ: LiГЄn hб
Chân Gà CP (Đông Lạnh) - 500g

Chân Gà CP (Đông Lạnh) - 500g

MГЈ SP: 49286

GiГЎ: LiГЄn hб
Cánh Gà CP -1kg

Cánh Gà CP -1kg

MГЈ SP: 49285

GiГЎ: LiГЄn hб
Cánh Gà (Nguyên) - 500g

Cánh Gà (Nguyên) - 500g

MГЈ SP: 49284

GiГЎ: LiГЄn hб
Cánh Gà (Mạn) CP

Cánh Gà (Mạn) CP

MГЈ SP: 49283

GiГЎ: LiГЄn hб
Cánh Gà (Giữa) CP 500g

Cánh Gà (Giữa) CP 500g

MГЈ SP: 49282

GiГЎ: LiГЄn hб
Bộ Lòng Gà 500g

Bộ Lòng Gà 500g

MГЈ SP: 49281

GiГЎ: LiГЄn hб
 Tìm kiếm
 Link08.77.99.00.55

Back to top